Mr Down There - Warning & SafetyINSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

 • Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.
 • Aparatele pot fi utilizate de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
 • Produsul nostru este conceput pentru a corespunde unor standarde înalte de calitate, funcționalitate și design. Acest instrument de îngrijire a corpului oferă siguranță, vizibilitate, control și precizie pentru îndepărtarea părului in zonele deosebit de sensibile. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

POTRIVIT PENTRU UTILIZARE ÎN CADĂ SAU LA DUȘ

AVERTIZĂRI

 • Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, șocuri electrice sau vătămări corporale:
 • Folosiți acest aparat numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual.
 • Nu amplasați produsul în apropierea dispozitivelor de încălzire, a focului sau sub lumina directă a soarelui.
 • Utilizați numai cablul USB furnizat cu produsul pentru a încărca bateria.
 • Nu scufundați niciodată cablul de încărcare în apă și nu îl clătiți sub robinet.
 • Deconectați aparatul înainte de curățare și utilizare.
 • Produsul este destinat utilizării numai pe părul uman. Nu utilizați acest produs în niciun alt scop.
 • Clătiți aparatul cu apă de la robinet. Nu folosiți apă de mare, detergent sau apă clocotită. Nu scufundați produsul sub apă.
 • În cazul în care pielea dumneavoastră este sensibilă, alergică la produsele cosmetice sau ușor iritabilă la bărbierit, vă rugăm să încercați produsul pe brațe sau picioare înainte de a-l folosi.
 • A nu se păstra la îndemâna copiilor.
 • Nu utilizați accesorii nerecomandate de producător.
 • Nu utilizaţi niciodată aparatul când are un cablu deteriorat, când nu funcţionează corespunzător sau după ce a fost scăpat sau deteriorat. Returnați aparatul la un centru de service pentru inspecții și reparare.
 • Nu scăpați niciodată și nu introduceți niciun obiect în nicio deschidere.
 • Nu utilizați în aer liber și nu operați în locuri unde se folosesc produse de aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
 • Nu utilizați acest aparat cu un pieptene deteriorat sau rupt.
 • Reglați apărătoarea pentru pieptene la nivelul de confort dorit, în special în zonele delicate.

MANIPULAREA BATERIEI

Nu dezasamblați produsul. Acest aparat conține o baterie care nu poate fi înlocuită și care trebuie îndepărtată numai de către persoane calificate. Atunci când bateria a ajuns la sfârșitul duratei de viață, aparatul trebuie să fie eliminat în mod corespunzător. Vă rugăm să verificați municipalitățile locale pentru un proces de reciclare adecvat.

PARAMETRI TEHNICI

Timpul maxim de încărcare: 120 min

Timpul minim de funcționare: 90 min

5.0V = 0.5A IPX7

ÎNCĂRCARE:

 • Dacă este necesar, încărcați complet înainte de utilizare conectând cablul USB.
 • Pentru a încărca, opriți dispozitivul și conectați cablul de încărcare la o priză de perete USB-A de 5V sau la o altă sursă de alimentare clasa 2 (nu este inclus). Bateria se încarcă atunci când “Indicatorul de încărcare” clipește.
 • Unitatea trebuie să fie încărcată de la o sursă cu putere redusă.
 • Unitatea este încărcată complet atunci când indicatorul LED rămâne aprins. Acesta este aprins și când unitatea este pornită.

DEPOZITARE:

 • A se păstra într-un loc uscat.
 • Dacă produsul este umed, îndepărtați pieptenele de pe capete după utilizare până când produsul se usucă complet.
 • Aplicați periodic un ulei mineral ușor pe setul de lame.
 • Încărcarea sau utilizarea produsului la temperaturi extreme afectează în mod negativ durata de viață a bateriei.
 • Pentru a evita deteriorarea cablului, nu înfăşuraţi cablul în jurul produsului.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR:

 • Dacă nu se întâmplă nimic sau dacă aparatul emite un semnal sonor atunci când este apăsat butonul de pornire - Conectați-l la priză pentru a-l încărca.
 • Dacă observați o putere scăzută – Conectați aparatul la priză pentru a-l încărca.
 • Dacă apăsați butonul de pornire și aparatul se oprește imediat - Scoateți setul de lame pentru a-l curăța (precum și resturile reziduale care ar putea fi blocate în CAPUL aparatului) și apoi conectați-l la priză pentru a-l încărca.
 • Apăsați butonul de pornire înainte de a instala setul de lame pentru a confirma că motorul funcționează corect și apoi apăsați din nou pentru a opri. Reinstalați setul de lame, asigurându-vă că motorul acționează corect setul.
 • Dacă aparatul face mult zgomot - Scoateți SETUL DE LAME pentru a-l curăța (precum și resturile reziduale care ar putea fi blocate în CAPUL aparatului)" și pentru a roti capul prin diferite poziții pentru a vă asigura că este corect angajat.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

GARANȚIE

Aceste restricții de garanție nu limitează drepturile dumneavoastră statutare conform legislației naționale privind protecția consumatorilor. Această garanție este oferită în plus față de drepturile dvs. existente în temeiul legii consumatorilor. Edgewell garantează produsul împotriva defectelor de materiale și de manoperă atunci când este utilizat în conformitate cu manualul de utilizare și specificațiile tehnice pentru o perioadă de doi ani de la data achiziției. Edgewell oferă reparații sau, dacă nu este posibil, înlocuire. Este necesară dovada achiziției.

Mărfurile achiziționate ca stoc defect, consumabilele, piesele supuse uzurii sunt excluse din garanție. Garanția nu acoperă uzura normală (de exemplu, așchii, zgârieturi, abraziuni, decolorare). Garanția nu este valabilă dacă un defect se datorează utilizării incorecte (inclusiv folosirea de accesorii, consumabile, piese de schimb neautorizate) sau întreținere deficitară (de exemplu, lipsa curățeniei de rutină). De asemenea, garanția nu este valabilă dacă modificările sau reparațiile au fost efectuate de către persoane neautorizate de Edgewell