Mr Down There - Warning & SafetyWAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 • Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.
 • Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one poddane nadzorowi lub poinstruowano je odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia.
 • Nasz produkt spełnia wysokie standardy jakości, funkcjonalności i wzornictwa. To urządzenie do pielęgnacji ciała zapewnia bezpieczeństwo, widoczność, kontrolę i precyzję podczas usuwania i stylizacji zarostu w szczególnie wrażliwych miejscach. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA W WANNIE LUB POD PRYSZNICEM

OSTRZEŻENIA

 • Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:
 • Korzystaj z urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
 • Nie umieszczaj produktu w pobliżu urządzeń grzewczych, ognia lub w zasięgu bezpośredniego działania promieni słonecznych.
 • Do ładowania baterii używaj wyłącznie przewodu USB dołączonego do produktu.
 • Nigdy nie zanurzaj przewodu ładującego w wodzie ani nie płucz go pod kranem.
 • Odłączyć urządzenie od prądu przed czyszczeniem i użyciem.
 • Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na włosach ludzkich. Nie należy używać go do innych celów.
 • Do płukania urządzenia używaj wody z kranu. Nie używaj wody morskiej, środków do demakijażu lub wrzątku. Nie zanurzaj produktu pod wodę.
 • Jeżeli masz skórę wrażliwą, alergiczną lub skłonną do podrażnień podczas golenia, przed użyciem wypróbuj produkt na ramionach lub nogach.
 • Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
 • Nie używaj nasadek innych niż zalecane przez producenta.
 • Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód, nie działa prawidłowo, lub po jego upuszczeniu lub uszkodzeniu. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
 • Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj jakiegokolwiek przedmiotu do żadnego otworu w urządzeniu.
 • Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu bądź podawany jest tlen.
 • Nie używaj urządzenia z uszkodzonym lub złamanym grzebykiem nasadki.
 • Dostosuj osłonę grzebieniową do uzyskania pożądanego poziomu komfortu, szczególnie w delikatnych miejscach.

OBSŁUGA BATERII

Nie należy demontować produktu. Urządzenie zawiera baterię, która jest niewymienna i powinna być usuwana wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. Gdy okres eksploatacji baterii dobiegnie końca, urządzenie należy zutylizować w odpowiedni sposób. W celu uzyskania informacji na temat właściwego procesu recyklingu należy skontaktować się z właściwą jednostką samorządu lokalnego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalny czas ładowania: 120 min

Minimalny czas pracy: 90 min

5.0V = 0.5A IPX7

ŁADOWANIE:

 • Gdy konieczne, naładuj całkowicie przed użyciem, podłączając kabel USB.
 • Aby naładować, wyłącz urządzenie i podłącz kabel ładujący do ładowarki sieciowej USB-A 5 V lub innego zasilacza klasy 2 (nie wchodzi w skład zestawu). Bateria ładuje się, gdy światło "Wskaźnik ładowania" mruga.
 • Urządzenie powinno być ładowane przez zasilacz o niskim poborze mocy.
 • Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy wskaźnik LED będzie świecił bez mrugania. Jest również podświetlany, gdy urządzenie jest włączone.

PRZECHOWYWANIE:

 • Przechowywać w suchym miejscu.
 • Jeśli produkt jest mokry, po użyciu należy zdjąć nasadkę z głowicy i odczekać do całkowitego wyschnięcia.
 • Okresowo smarować ostrza lekkim olejem mineralnym.
 • Ładowanie lub używanie produktu w ekstremalnych temperaturach wpływa negatywnie na żywotność baterii.
 • Aby uniknąć uszkodzenia kabla, nie owijaj przewodu wokół produktu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

 • Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie nie uruchamia się lub słuchać cykanie - Podłącz produkt do ładowania.
 • W przypadku niskiego poziomu mocy - Podłącz produkt do ładowania.
 • Po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie natychmiast się wyłącza - Wyjmij i wyczyść zestaw ostrzy (usuń również ewentualne zanieczyszczenia, które mogą zalegać w GŁOWICY), a następnie podłącz urządzenie do ładowania.
 • Naciśnij przycisk zasilania przed zainstalowaniem ostrza, aby sprawdzić, czy silnik działa poprawnie, a następnie naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć. Załóż ostrza, i upewnij się, że silnik prawidłowo napędza zestaw ostrzy.
 • Jeśli urządzenie głośno pracuje - Wyjmij i wyczyść ZESTAW OSTRZY (usuń również ewentualne zanieczyszczenia, które mogą zalegać w GŁOWICY)” i obróć głowicę, ustawiając ją w różnych pozycjach, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE