Mr Down There - Warning & SafetyWAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 • Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.
 • Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one poddane nadzorowi lub poinstruowano je odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia.
 • Nasz produkt spełnia wysokie standardy jakości, funkcjonalności i wzornictwa. To urządzenie do pielęgnacji ciała zapewnia bezpieczeństwo, widoczność, kontrolę i precyzję podczas usuwania i stylizacji zarostu w szczególnie wrażliwych miejscach. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA W WANNIE LUB POD PRYSZNICEM

OSTRZEŻENIA

 • Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:
 • Korzystaj z urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
 • Nie umieszczaj produktu w pobliżu urządzeń grzewczych, ognia lub w zasięgu bezpośredniego działania promieni słonecznych.
 • Do ładowania baterii używaj wyłącznie przewodu USB dołączonego do produktu.
 • Nigdy nie zanurzaj przewodu ładującego w wodzie ani nie płucz go pod kranem.
 • Odłączyć urządzenie od prądu przed czyszczeniem i użyciem.
 • Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na włosach ludzkich. Nie należy używać go do innych celów.
 • Do płukania urządzenia używaj wody z kranu. Nie używaj wody morskiej, środków do demakijażu lub wrzątku. Nie zanurzaj produktu pod wodę.
 • Jeżeli masz skórę wrażliwą, alergiczną lub skłonną do podrażnień podczas golenia, przed użyciem wypróbuj produkt na ramionach lub nogach.
 • Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
 • Nie używaj nasadek innych niż zalecane przez producenta.
 • Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód, nie działa prawidłowo, lub po jego upuszczeniu lub uszkodzeniu. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
 • Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj jakiegokolwiek przedmiotu do żadnego otworu w urządzeniu.
 • Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu bądź podawany jest tlen.
 • Nie używaj urządzenia z uszkodzonym lub złamanym grzebykiem nasadki.
 • Dostosuj osłonę grzebieniową do uzyskania pożądanego poziomu komfortu, szczególnie w delikatnych miejscach.

OBSŁUGA BATERII

Nie należy demontować produktu. Urządzenie zawiera baterię, która jest niewymienna i powinna być usuwana wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. Gdy okres eksploatacji baterii dobiegnie końca, urządzenie należy zutylizować w odpowiedni sposób. W celu uzyskania informacji na temat właściwego procesu recyklingu należy skontaktować się z właściwą jednostką samorządu lokalnego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalny czas ładowania: 120 min

Minimalny czas pracy: 90 min

5.0V = 0.5A IPX7

ŁADOWANIE:

 • Gdy konieczne, naładuj całkowicie przed użyciem, podłączając kabel USB.
 • Aby naładować, wyłącz urządzenie i podłącz kabel ładujący do ładowarki sieciowej USB-A 5 V lub innego zasilacza klasy 2 (nie wchodzi w skład zestawu). Bateria ładuje się, gdy światło "Wskaźnik ładowania" mruga.
 • Urządzenie powinno być ładowane przez zasilacz o niskim poborze mocy.
 • Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy wskaźnik LED będzie świecił bez mrugania. Jest również podświetlany, gdy urządzenie jest włączone.

PRZECHOWYWANIE:

 • Przechowywać w suchym miejscu.
 • Jeśli produkt jest mokry, po użyciu należy zdjąć nasadkę z głowicy i odczekać do całkowitego wyschnięcia.
 • Okresowo smarować ostrza lekkim olejem mineralnym.
 • Ładowanie lub używanie produktu w ekstremalnych temperaturach wpływa negatywnie na żywotność baterii.
 • Aby uniknąć uszkodzenia kabla, nie owijaj przewodu wokół produktu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

 • Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie nie uruchamia się lub słuchać cykanie - Podłącz produkt do ładowania.
 • W przypadku niskiego poziomu mocy - Podłącz produkt do ładowania.
 • Po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie natychmiast się wyłącza - Wyjmij i wyczyść zestaw ostrzy (usuń również ewentualne zanieczyszczenia, które mogą zalegać w GŁOWICY), a następnie podłącz urządzenie do ładowania.
 • Naciśnij przycisk zasilania przed zainstalowaniem ostrza, aby sprawdzić, czy silnik działa poprawnie, a następnie naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć. Załóż ostrza, i upewnij się, że silnik prawidłowo napędza zestaw ostrzy.
 • Jeśli urządzenie głośno pracuje - Wyjmij i wyczyść ZESTAW OSTRZY (usuń również ewentualne zanieczyszczenia, które mogą zalegać w GŁOWICY)” i obróć głowicę, ustawiając ją w różnych pozycjach, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

GWARANCJA

Niniejsze ograniczenia gwarancyjne nie ograniczają ustawowych praw użytkownika wynikających z krajowego prawa konsumenckiego.  Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie istniejących praw konsumenta.  Firma Edgewell udziela gwarancji na produkt pod kątem wad materiałowych i wykonawczych, jeśli jest używany zgodnie z instrukcją obsługi i specyfikacjami technicznymi, przez okres dwóch lat od daty zakupu.  Edgewell oferuje naprawę lub, jeśli nie jest to możliwe, wymianę.  Wymagany jest dowód zakupu.

Towary zakupione jako wadliwe zapasy, materiały eksploatacyjne, części podlegające zużyciu są wyłączone z gwarancji.  Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia (np. uszczerbień, zarysowań, otarć, przebarwień, blaknięcia).  Gwarancja nie jest ważna, jeśli wada wynika z niewłaściwego użytkowania (w tym użycia nieautoryzowanych akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych) lub złej konserwacji (np. braku rutynowego czyszczenia).  Gwarancja nie jest również ważna, jeśli zmiany lub naprawy zostały przeprowadzone przez osoby nieupoważnione przez Edgewell