Mr Down There - Warning & SafetyΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
 • Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται .
 • Το προϊόν μας έχει σχεδιαστεί για να πληροί υψηλά πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδίασης. Αυτό το εργαλείο περιποίησης σώματος παρέχει ασφάλεια, ορατότητα, έλεγχο και ακρίβεια για το ξύρισμα των ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΠΑΝΙΟ Ή ΝΤΟΥΖ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού σε άτομο:
 • Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
 • Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές θέρμανσης, φωτιά ή σε άμεσο ηλιακό φως.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο USB που παρέχεται με το προϊόν για να φορτίσετε την μπαταρία.
 • Μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο φόρτισης σε νερό και μην το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.
 • Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε και τη χρησιμοποιήσετε.
 • Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε ανθρώπινες τρίχες. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για κανέναν άλλο σκοπό.
 • Ξεπλύνετε την κεφαλή ξυρίσματος με νερό βρύσης. Μην χρησιμοποιείτε θαλασσινό νερό, καθαριστικό ή βραστό νερό. Μην βυθίζετε το προϊόν κάτω από νερό.
 • Εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο, αλλεργικό στα καλλυντικά ή ερεθίζεται εύκολα κατά το ξύρισμα, δοκιμάστε το προϊόν στα χέρια ή τα πόδια σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
 • Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
 • Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
 • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή όταν έχει χαλασμένο καλώδιο, όταν δεν λειτουργεί σωστά, αφού πέσει ή έχει καταστραφεί. Επιστρέψτε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.
 • Ποτέ μην ρίχνετε ή εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
 • Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους και μη χρησιμοποιείτε προϊόντα αεροζόλ (Spray) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
 • Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με φθαρμένη ή σπασμένη χτένα.
 • Ρυθμίστε το προστατευτικό χτένας για το επιθυμητό επίπεδο άνεσης, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Αυτή η συσκευή περιέχει μια μπαταρία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί και πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένα άτομα. Όταν η μπαταρία είναι στο τέλος της ζωής της, η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σωστά. Ελέγξτε στους τοπικούς δήμους για τη σωστή διαδικασία ανακύκλωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μέγιστος χρόνος φόρτισης: 120 min

Ελάχιστος χρόνος εκτέλεσης: 90 min

5.0V = 0.5A IPX7

ΦΟΡΤΙΣΗ:

 • Όταν χρειάζεται, φορτίστε πλήρως πριν από τη χρήση, συνδέοντας καλώδιο USB.
 • Για να φορτίσετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή και συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στον φορτιστή τοίχου 5V USB-A ή σε άλλο τροφοδοτικό κατηγορίας 2 (δεν περιλαμβάνεται στο προϊόν). Η μπαταρία φορτίζεται όταν αναβοσβήνει η «Ένδειξη φόρτισης».
 • Η μονάδα πρέπει να φορτίζεται μέσω τροφοδοσίας χαμηλής ισχύος.
 • Η μονάδα θα φορτιστεί πλήρως όταν η ένδειξη LED παραμένει αναμμένη. Ανάβει επίσης όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

 • Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.
 • Εάν το προϊόν είναι βρεγμένο, αφαιρέστε τη χτένα από την κεφαλή μετά τη χρήση μέχρι να στεγνώσει τελείως.
 • Απλώνετε περιοδικά ελαφρύ ορυκτέλαιο στο σετ λεπίδων.
 • Η φόρτιση ή η χρήση του προϊόντος σε ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
 • Για να αποφύγετε ζημιά στο καλώδιο, μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το προϊόν.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

 • Εάν δεν συμβεί τίποτα ή η μονάδα κουδουνίσει όταν πατηθεί το κουμπί λειτουργίας - Συνδέστε τη για να τη φορτίσετε.
 • Εάν αντιμετωπίζετε χαμηλή ισχύ – συνδέστε το για να το φορτίσετε.
 • Εάν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας και η μονάδα κλείσει αμέσως o - Βγάλτε τη λεπίδα για να την καθαρίσετε (καθώς και τα υπολείμματα που μπορεί να έχουν κολλήσει στην κεφαλή) και στη συνέχεια συνδέστε τη για να τη φορτίσετε.
 • Πατήστε το κουμπί λειτουργίας πριν εγκαταστήσετε τη λεπίδα ,ρυθμίστε για να επιβεβαιώσετε ότι η μηχανή λειτουργεί σωστά και στη συνέχεια πατήστε ξανά για απενεργοποίηση. Επανεγκαταστήστε το σετ λεπίδων, επιβεβαιώνοτας ότι η μηχανή εμπλέκει σωστά το σετ λεπίδας.
 • Εάν η μονάδα κάνει πολύ θόρυβο - Αφαιρέστε το σετ λεπίδων για να το καθαρίσετε (καθώς και υπολείμματα που μπορεί να έχουν κολλήσει στην κεφαλή) και να περιστρέψετε την κεφαλή σε διαφορετικές θέσεις για να βεβαιωθείτε ότι έχει εμπλακεί σωστά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτοί οι περιορισμοί εγγύησης δεν περιορίζουν τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί καταναλωτών. Αυτή η εγγύηση παρέχεται επιπλέον των υφιστάμενων νομικών δικαιωμάτων καταναλωτή σας. Η Edgewell εγγυάται το προϊόν για ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη και τις τεχνικές προδιαγραφές για περίοδο δύο ετών μετά την ημερομηνία αγοράς. Η Edgewell προσφέρει επισκευή ή, αν δεν είναι δυνατόν, αντικατάσταση. Απαιτείται απόδειξη αγοράς.

Προϊόντα που αγοράζονται ως ελαττωματικό απόθεμα, αναλώσιμα, εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά εξαιρούνται από την εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει την κανονική φθορά (π.χ. τσιπς, γρατσουνιές, εκδορές, αποχρωματισμούς, ξεθώριασμα). Η εγγύηση δεν ισχύει εάν ένα ελάττωμα οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων, αναλώσιμων, ανταλλακτικών) ή κακής συντήρησης (π.χ. έλλειψη τακτικού καθαρισμού). Η εγγύηση δεν ισχύει επίσης εάν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές ή επισκευές από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την Edgewell.