• Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Vyhýbajte sa kontaktu s očami.
 • Nie je určené na konzumáciu.
 • Vyhnite sa kontaktu s očami. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Obsahuje tioglykolát a alkálie.
 • Nepožívajte. Pri náhodnom požití sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára a ukážte mu obal prípravku.
 • Prípravky nepoužívajte na otvorené rany, podráždenú alebo opuchnutú pokožku, pokožku so škvrnami, so vredmi, kŕčovými žilami, materskými znamienkami alebo pokožku spálenú slnkom.
 • Nepoužívajte na pokožku, ktorá už predtým reagovala pri použití iného depilačného krému.
 • Nepoužívajte tento produkt na citlivé oblasti, ako je tvár, hlava, prsia, genitálie alebo perianálnu oblasť.
 • Len na vonkajšie použitie. Výrobok nepoužívajte na iný účel ako na depiláciu.

 

Pred prvým použitím krému na odstránenie chĺpkov:

 • Ak užívate nejaké lieky alebo trpíte akoukoľvek poruchou, ktorá postihuje kožu, poraďte sa pred použitím tohto produktu so svojím lekárom.
 • Pred prvým použitím vykonajte test na malej časti depilovanej oblasti. Pokiaľ do 24 hodín po aplikácii nezaznamenáte nežiaduce účinky, pokračujte v používaní lieku. Ak počas používania pocítite svrbenie, pálenie alebo brnenie, okamžite ho odstráňte veľkým množstvom studenej vody. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Medzi aplikáciami počkajte 72 hodín.
 • Po odstránení chĺpkov
 • Po odstránení chĺpkov nevystavujte pokožku priamemu slnku po dobu 24 hodín.
 • Počas 24 hodín po odstránení chĺpkov nepoužívajte na depilované miesta dezodoranty ani produkty na báze alkoholu.

 

USKLADNENIE

 • Uchovajte v chlade a suchu.
 • Pásky a tvárové sérum skladujte v kartónovej krabici na chladnom a suchom mieste. Po použití tubu uzavrite.