UPOZORNĚNÍ

 • Udržujte mimo dosah dětí.
 • Zabraňte kontaktu s očima.
 • Není určeno ke konzumaci.  

 

 • Vyhněte se kontaktu s očima. V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje thioglykolát a alkálie.
 • Nepožívejte. Při náhodném požití se obraťte na svého ošetřujícího lékaře a ukažte mu obal přípravku.

 

 • Přípravky nepoužívejte na otevřené rány, podrážděnou nebo oteklou pokožku, pokožku se skvrnami, se vředy, křečovými žilami, mateřskými znaménky nebo pokožku spálenou sluncem.
 • Nepoužívejte na pokožku, která již dříve reagovala při použití jiného depilačního krému.
 • Nepoužívejte tento produkt na citlivé oblasti, jako je obličej, hlava, prsa, genitálie nebo perianální oblast.
 • Pouze k zevnímu použití. Výrobek nepoužívejte k jinému účelu než k depilaci.

 

Před prvním použitím krému na odstranění chloupků:

 • Pokud užíváte nějaké léky nebo trpíte jakoukoliv poruchou, která postihuje kůži, poraďte se před použitím tohoto produktu se svým lékařem.
 • Před prvním použitím proveďte test na malé části depilované oblasti. Pokud do 24 hodin po aplikaci nezaznamenáte nežádoucí účinky, pokračujte v používání přípravku. Pokud během používání pocítíte svědění, pálení nebo brnění, okamžitě jej odstraňte velkým množstvím studené vody. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Mezi aplikacemi počkejte 72 hodin.
 • Po odstranění chloupků
 • Po odstranění chloupků nevystavujte pokožku přímému slunci po dobu 24 hodin.
 • Během 24 hodin po odstranění chloupků nepoužívejte na depilovaná místa deodoranty ani produkty na bázi alkoholu.

 

USKLADNĚNÍ

 • Uchovejte v chladu a suchu.
 • Pásky a obličejové sérum skladujte v kartonové krabici na chladném a suchém místě. Po použití tubu uzavřete.